شرایط گارانتی محصولات

روزبه الکترونیک اروند

شرکت روزبه الکترونیک اروند محصولات ارائه شده توسط این شرکت را از تاریخ فعال‌سازی گارانتی به مدت ۱۸ ماه بابت خرابی قطعه و اجرت، گارانتی می‌نماید.

ضمانت نامه گوشی در شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط است:

  • نگهداری و استفاده نا صحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی
  • اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغیر در محصول توسط افراد غیر مجاز
  • هر نوع ضربه خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
  • تغیر و یا دستکاری شماره سریال دستگاه () در کارت گارانتی

 

کارت گارانتی محصولات

توجه:

  • استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمی‌باشد.
  • دریافت و ارسال گوشی معیوب به مرکز خدمات رایگان می‌باشد.
  • شرکت مسولیتی در قبال عملکر اپلیکیشن‌ها (نرم‌افزارها) ندارد.
  • همراه داشتن فاکتور معتیر ممهور به مهر فروشگاه هنگام مراجعه به مراکز خدماتی الزامی است.

فرم نطر سنجی و کیفیت

مشخصات فردی

نشانی

پذیرش

نحوه برخورد مسئول پذیرش
نحوه پذیرش و روند پذیرش
میزان زمان انتظار و پاسخگویی مسئول پذیرش

کارشناس فنی

نحوه برخورد کارشناس فنی
پاسخگو بودن در مقابل خواسته مشتری
نحوه ارائه خدمات و سطح اطلاعات کارشناس

مجموعه شرکت

نحوه اطلاع‌رسانی جهت انجام خدمات
امکان ارتباط مشتری با بخش خدمات
زمان تامین قطعات مورد نیاز دستگاه
کیفیت کار و نظم پرسنل مربوطه
مدت زمان تعمیر دستگاه
نحوه پاسخگویی مدیر مجموعه در قبال سوالات مشتری