هشدار

روزبه الکترونیک اروند

خریدارن گرامی در حفظ جعبه گوشی و لیبل یا کارت گارانتی کوشا باشید.
تمام خدمات گارانتی ، دریافت کد فعال سازی مستلزم به در دسترس بودن جعبه گوشی می باشد.
از ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بدون جعبه گوشی معذوریم.